Slogan
Ana Sayfa / İcra Hukuku


Etkin Hukuk ve Danışmanlık
, icra ve iflas hukuku kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu konularda aşağıdaki hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:
 
• Yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili  için avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
 
• İcra Müdürlüklerinde her türlü ihtiyati haciz işlemlerinin, icra ve iflas takibinin yürütülmesi;
 
• Her türlü (çek,senet vs.) borçlardan kaynaklanan; ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması ve teminatların (rehin, ipotek vs.) paraya çevrilmesi;
 
• Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi;
 
• Borçtan kurtulmada dahil olmak üzere her türlü itiraz davaları yürütülmesi;
 
• Şahıslar adına borçlardan kurtulmak için şahsi iflas işlemlerinin takip edilmesi;
 
• Şirketler için: çek, senet ve icra takipleri; iflas başvurusu ve iflasın ertelenmesi; iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması; şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması gibi konularda hukuki desteğin verilmesi;
 
• İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması