Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku

Etkin Hukuk Bürosu, Fikri ve Sınaî Mülkiyet hukuku alanında da hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz; mahkemeler ve diğer mercilerde, müvekkillerin bu husustaki ticari  menfaatlerini korumaya yönelik, hukuki koruma tedbirlerini almakta ve geniş kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır. Hukuk Büromuz; patent, marka, telif hakları, ticari sırlar ve haksız rekabet konularına ilişkin dava, işlem takibi, lisans ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere müvekkillerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik her türlü hukuki gereksinimlerine yanıt vermektedir.

Etkin Hukuk Bürosu´nun Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna ilişkin olarak;

* Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model ve diğer sınaî mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması,
* Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
* Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk Mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takibi,
* Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
* Patent, marka, tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması,
* Geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş hazırlanması,
* İhlal ve iptal dava prosedürlerinin takibi,
* İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi,
*  Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
* İnternet ortamında ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi.