Hukuki Danışmanlık - Sulhen Çözüm - Dava Takibi

Avukat – Müvekkil ilişkisinin en temel öğesi olan güvenin artarak devam edeceğini garanti ederek, hukukun gelişen ve değişen yaşamın bir parçası olduğunu düşünmekteyiz. Ofisimiz, uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmayı prensip edinmiştir.

Hukuk Ofisimiz, uluslararası hukuk konusunda uzman olmakla birlikte, şirketlere ve şahıslara Hukuk Danışmanlığı, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz bir çok faaliyetinin yanında Türkiye ve Yabancı ülkelerde her türlü şirketi kurma, her türlü hukuki, ticari ve mali danışmanlık hizmetlerini yerine getirme, dava ve anlaşmazlıkları takip etme, Uluslararası Tahkim Merkezi ile işbirliği yaparak tahkim ile anlaşmazlıkları çözme, mevcut ve yapılacak projeler yönetme faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Kurum, kuruluş ve işletmelerin;

• İşletme içi ve işletme dışı her türlü hukuki işlemleri, her türlü dava vekilliği ve takibi,
• İşletme içi hukuki yapılanma ve alt yapı kurulması,
• Marka-patent vekilliği,
• Ulusal-uluslararası ve işletme içi-işletme dışı her türlü sözleşmeleri,
• Ulusal-uluslararası rekabet, haksız rekabet, tahkim ve arabuluculuk hizmetleri,
• Ticaret, sanayi, imalat ve hizmet sektörlerinde uygulamaya ve işleyişe yönelik her türlü hukuki işlemler,
• Sektörün ilgili ve tabi olduğu hukuki uygulama, prosedür, genelge, mevzuat, yasa v.s. takip ve hukuki görüş verme,
• Yönetim kurul ve/veya kurullarında, idare heyetlerinde hukuki müşavirlik,
• Resmi kurum ve kuruluşlarda işletme temsili ve işlem takibi,
• Yerli yabancı yeni ortaklık ve ortaklıklar kurma, ortaklık sorunları, hisse devri, işletme devri, iş ve işletme kurma,
• Oda, vakıf, dernek kuruluşları ve ilgili yasalara bağlı işleyişi ile ilgili genel müşavirlik, ile benzer ve diğer hukuki konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri