İflas Hukuku

Günümüz ticari hayatında ticaretle uğraşan her sanayici,işletmeci ve esnafın en sık karşılaştığı problemin alacağını tahsil edememe veya yapmış olduğu hatalı işlemler neticesinde haciz tehdidi altında ticari hayatını devam ettirmeye çalışması olduğunun bilincindeyiz.

Bu nedenle müvekkillerimizle sık sık bir araya gelerek bu sorunların öncelikle doğmaması için yapılması gereken hukuki işlemleri anlatmaktayız. Bunun yanında doğmuş olan sorunların çözümünde izlenmesi gereken yolları müvekkillerimize aktarmaktayız.

Ticari hayatta karşılaşılabilecek İflas ve Konkordato ilanlarının en hızlı ve sonuca etkili şekilde yürütülmesi için büromuzda oluşturulmuş bir ekip mevcuttur.

Alacakların tahsili amacıyla sürdürülen icra takipleri ve haciz işlemlerinde ise kendi belirlediğimiz ve sürekli yenilenen ve değişen borçlu takip sistemiyle en hızlı çözüm sağlayıcı hizmetler büromuzda sunulmaktadır. Bu nedenle kurulan ayrı bir ekibimiz teknolojinin imkanlarını da kullanarak çalışmalarını çok aktif bir şekilde yürütmektedir.