Maden Hukuku

Etkin Hukuk ve Danışmanlık, Madencilik ve Metalürji ile ilgili çeşitli deneyim ve birikimleri olup, yerli ve yabancı şirketlere Türkiye’de şirket kurma veya ortak girişimlerde bulunma konularında, Türk Madencilik mevzuatı çerçevesinde hukuki hizmetler vermektedir.

Madencilik sektörü hukuki anlamda, özellikle devletin yer altı kaynakları üzerindeki hakları, aramaların genellikle kamuya ait alanlarda yapılması ve madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri dolayısıyla özel düzenlemelere tabidir. Bir maden işletmesinin faaliyete geçebilmesi için 20 ila 25 ayrı izin alması gerekmekte ve bu kapsamda 10 ila 15 ayrı kurum ve kuruluş ile ilişki kurması gerekmektedir.

Etkin Hukuk ve Danışmanlık olarak, bu sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı yatırımcılara (yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgilenen maden şirketleri yanı sıra demir çelik ürünleri üreten şirketler vs) günlük iş ve işlemlerinde karşılaşacakları her türlü hukuki konuda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ofisimiz tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Madencilik şirketlerinin kurulması ve yapılandırılması
• Proje finansmanı  ile ilgili hukuki danışmanlığın verilmesi
• Maden işletme ve arama izni işlemlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi
• Maden işçilerinin haklarının, çalışma şekillerinin, defterlerinin, ve sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
• Madencilik şirketlerine, maden geliştirme ve işletme faaliyetinde ortaya çıkabilecek ihtilafların hukuki açıdan çözülmesi
• Maden sahasının ve işletme ruhsatının devri sözleşmelerinin denetimi ve düzenlenmesi
• Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve imzalanması
• İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve imzalanması
• Madencilik sektöründeki birleşme & devralmalar ile ilgili hukuki danışmanlığın verilmesi.