Ticaret Hukuku

Ticaretin şekil değiştirdiği, karşılıklı edimlerin kıymetli evraklarla ifa edildiği, tacirlik gibi müesseselerle ciddiyetin ve sorumluluğun had safhaya taşındığı günümüzde, Kıymetli Evrak, Menkul Kıymetler ve Ticaret Hukuku konularında profesyonel bir yardım gerekliliği hasıl olmuştur.

Etkin Hukuk tarafından Kıymetli Evrak Menkul Kıymetler ve Ticaret Hukuku alanlarında sunulan bazı hizmetler şu şekildedir:

• Türk ve/veya yabancı şirket kuruluşları, buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesi, kurulması ve yapılandırılması,

• Söz konusu şirketlere her konuda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi

• Yabancı sermaye transferi,

• Yatırım teşvikleri, Yeniden yapılandırma,

• Ana sözleşme ve hissedar sözleşmelerin hazırlanması,

• hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler,

• Sermaye arttırımı ya da indirimi,

• Franchise sözleşmeleri, Distribütörlük sözleşmeleri ve mal alım satım sözleşmeleri